ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนคราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-224817 โทรสาร 044-224814