-- ระบบปิดรับสมัครแล้ว !! --
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป --
***การรับสมัคร***
***กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม***

	-	รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2551 - 2549 ) (ป.4 - 6) จำนวน 60 คน 
		และมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2548 - 2546) (ม.1 - 3) จำนวน 60 คน 
	-	หากผู้ที่สนใจนั้นไม่ได้เกิดใน พ.ศ. ที่ทางโครงการกำหนดไว้ ไม่สามารถสมัครได้นะคะ
		เพราะวันรายงานตัวทางทีมงานจะมีการตรวจบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	-	รับสมัครระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561 ระบบจะเปิดให้สมัครได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
		ขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากจำนวนผู้สมัครครบ
	-	ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 14 มีนาคม 2561
		ที่ http://sutcamp.sut.ac.th และ https://www.facebook.com/CUSUT2016
	-	ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
		ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561 (หากไม่ยืนยันในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)
		และเมื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการแล้ว แล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการตามที่ยืนยันไว้ระบบจะตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งต่อไป
	-	จัดกิจกรรมวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.
	-	เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจะพิจารณาจากลำดับการสมัคร
	-	หากตรวจสอบพบการให้ข้อมูลเท็จนักเรียนจะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทันที
		และจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม 1 ปีการศึกษา
	-	การแต่งกายในการเข้าร่วมกิจกรรม สวมใส่ชุดลำลอง (กางเกงขายาว เสื้อยืดหรือเสื้อคอปก รองเท้าผ้าใบ) สีสุภาพ 
	-	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างการทำกิจกรรมมีอาหารกลางวัน อาหารว่าง กระเป๋า สมุด
		และเครื่องเขียนสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน​
	-	ในวันรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่ ​
	
-- ระบบปิดรับสมัครแล้ว !! --
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป --