News & Activities >>กิจกรรมเข้าค่าย

กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการฯ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย (พวค)
ค่ายวิชาการฯ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย (พวค) (NT)

Update Date 10 November 2017 | Readmore

กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการฯ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย (พวค)
ค่ายวิชาการฯ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย (พวค) (NT)

Update Date 10 November 2017 | Readmore

กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการฯ ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ ม.4-5
ค่ายวิชาการฯ ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ ม.4-5 จำนวน 63 คน (wk)

Update Date 10 November 2017 | Readmore

กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนศีขรภูมิ+สังขะ ม.1-2
ค่ายวิชาการฯ โรงเรียนศีขรภูมิ+สังขะ ม.1-2 จำนวน 140 คน (RP)

Update Date 10 November 2017 | Readmore