กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย (Gifted) ม. 2 - 3
ค่ายวิชาการ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย (Gifted) ม. 2 - 3 จำนวน 71 คน (RS)

Update Date 29 August 2017
 ค่ายวิชาการ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย (Gifted) ม. 2 - 3  จำนวน 71 คน (RS) ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2560