Activities

มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 (CUSUT#2)
มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 (CUSUT#2)

Update Date 10 November 2016
กลับมาแล้วกับโครงการดี ๆ 
โครงการ มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2
CUSUT#2 ว.วิทย์ แสนสนุก @ มทส.
วันที่ 29 ตุลาคม 2559


***กรุณาอ่านข้อความด้านล้างนี้ก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม***

-   รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (จำนวน 60 คน) และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (จำนวน 60 คน) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์ (เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ในครั้งที่ 1 เพราะเป็นกิจกรรมเดียวกัน)
-   สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/eZnOKjwHjMU19vrs2 ระหว่างวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2559
-   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 
-  ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม โทรศัพท์มาที่ 044-224824  
ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 (หากไม่ยืนยันในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์)
-   (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

***รับจำนวนจำกัดนะครับ

ติดตามข้อมูลได้ที่  facebook ค้นหา  CUSUT - มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สมัครได้ที่  https://goo.gl/forms/eZnOKjwHjMU19vrs2

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
หน่วยบริการงานค่ายเยาวชน อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-224824 โทรสาร 044-224814