การเดินทาง  ติดต่องานค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ดูแผนที่ขนาดใหญ่


หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 044 224817 , 044 224824 
โทรสาร 044 224814