ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม..
เกี่ยวกับเรา
      
หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการงานค่ายแก่เยาวชน โดยเน้นกิจกรรมที่ช่วยสร้างและเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิชาการและการปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ได้ปลูกฝังทักษะการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผล ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการสำคัญทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อนำทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และทักษะทางภาษาต่างประเทศ โดยเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมส์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Let make 3D model โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP
โครงการ Let make 3D model โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM และระบบ SLA/DLP

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รุ่นที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รุ่นที่ 2

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป

Children day in University
เชิญชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ Children day in University

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ

กิจกรรมทั่วไป

อัพเดท!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ CUSUT#2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ CUSUT#2 มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 | อ่านต่อ

กิจกรรมทั่วไป

มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 (CUSUT#2)
มหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 (CUSUT#2)

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 | อ่านต่อ

กิจกรรมทั่วไป

Egg Drop Challenge
เลื่อนการรับสมัครถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นี้... การแข่งขันสร้างและคิดค้นอุปกรณ์ที่ขนาดเล็กที่สุดในป้องการแตกของไข่ไก่จากการปล่อยจากที่สูง 2.5 เมตร

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 | อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเข้าค่าย

กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการ ร.ร.อุทัยพิทยาคม ม.4-5
ค่ายวิชาการ ร.ร.อุทัยพิทยาคม ม.4-5 จำนวน 78 คน (RS)

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการ ร.ร.ศีขร+สังขะ ม.6
ค่ายวิชาการ ร.ร.ศีขร+สังขะ ม.6 จำนวน 33 คน (KW)

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการฯ ร.ร.สตรีชัยภูมิ
ค่ายวิชาการฯ ร.ร.สตรีชัยภูมิ ม.3-5 (BW)

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่าย

ค่ายวิชาการฯ ร.ร.ประสาทวิทยาคาร
ค่ายวิชาการฯ ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ม.1-5 (KW)

ข้อมูลอัพเดทวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชม ประจำเดือน 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จำนวน 437

โครงการและเว็บไซต์อื่นๆ